EDUCATIONAL MATTERS

A central part of Samhällsvetarkåren work is to make sure that you get the most out of your education and the union is there to protect your rights as a student if you have any problems concerning your education. As a student union we have the legal mandate to represent the about 6000 students at the Faculty of Social Science towards the faculty and the univseristy to ensure you receive the best education possible.

If you have any questions regarding our work with education matters, please contact us at pres.fak (at) samvetet.lu.se. Check out how you can become active below!

BECOME A STUDENT REPRESENTATIVE!

A direct way to get involved with educational matters and to make a difference is to become a student representative, this means you are elected by the union to represent your fellow students in for example a department board. You do not need any prior experience of educational politics, only an interest and a desire to influence the education. 

How do I become a student representative? 

During the autumn of 2017 the union will arrange by-elections for vacant positions as student representative. If you whish to candidate for a position, please send your application (preferbly in english) to pres.fak (at) samvetet.lu.se stating which position you are applying for, a short introduction of yourself and a motivation to why you should be elected. 

If you have any questions regarding student representation please contact us at pres.fak (at) samvetet.lu.se

STUDY COUNCILS

Samhällsvetarkåren is partly monitoring the education through study councils. Each department should have a study council which consists of the student representatives active at that institution. Through the work in the study councils the student representatives can coordinate their work in improving the education.

If you do not have a study council at your department and want help with starting one, or if you are interested in being a part of our work with improving and changing your education or have questions regarding our education politics, please contact us at pres.fak (at) samvetet.lu.se or visit us during our opening hours. 

SFSFUM 2018

Samhällsvetarkåren är medlemmar i centralorganisationen Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Genom SFS bedriver Samhällsvetarkåren sitt nationella påverkansarbete gentemot regering, riksdag, departement och myndigheter. Fullmäktige är det högst beslutande organet inom SFS och sammanträder en gång per år. Under mötet beslutar medlemmarna om organisationens budget och verksamhetsplan men också vilka politiska åsikter SFS ska arbeta för; det kan gälla allt ifrån bostadspolitik, resurstilldelningssystemet eller sociala trygghetssystem för dig som student.

Samhällsvetarkåren har rätt att sända ett bestämt antal deltagare till mötet som arbetar för att företräda kårens åsikter och som vill vara med och skapa och påverka den nationella utbildningspolitiken. Innan avresan arbetar ombuden tillsammans med majoriteten av de andra kårerna i Lund gemensamt med att granska de propositioner vilka SFS styrelse önskar behandla under fullmäktigesammanträdet men också med att skriva egna motioner till Fullmäktige.
 
Vill du veta mer om vad det innebär att vara delegat, eller har några frågor om SFS eller kårens politik på nationell nivå? Kontakta Oskar Kindberg på pres.stu (
at) samvetet.lu.se.