Kandidera till eventkoordinator 2021/2022

I rollen som eventkoordinator planerar och koordinerar du olika sociala evenemang för kårens medlemmar, exempelvis Slaget om Samvetet och den årliga balen. Du är ordförande i eventkommittén och har således mycket kontakt med aktiva medlemmar. Arbetet kräver att du ofta har igång flera projekt samtidigt. Till den här positionen välkomnar vi även sökanden som inte pratar svenska, men kunskaper i svenska är meriterande.

Läs mer om uppdraget i reglementet.​

Kvalifikationer

För att trivas i den här rollen behöver du vara organiserad, initiativtagande och flexibel. Du behöver också vara social, samarbetsvillig och vara bekväm med att leda grupper.

Goda kunskaper i engelska är ett krav (kunskaper i svenska är meriterande).

 

Meriterande

 • Goda kunskaper i svenska.

 • Erfarenhet av att arbeta i projekt

Instruktioner

Ansökningstiden är 10 mars - 24 mars kl.23.59.

Observera att möjligenheten att nominera någon annan stängs den 17 mars kl 23.59.

 

Din ansökan ska innehålla både CV och ett personligt brev.

Det personliga brevet ska innehålla följande:

 • En kort presentation av dig själv och vilken post du söker

 • Tidigare relevanta erfarenheter

 • Varför du söker posten

 • Dina visioner för kåren

 

Ansökan sker via detta google formulär där du även bokar in en tid för din intervju. Vi vill även notera att doodle-formuläret inte skickar någon bekräftelse för bokad intervjutid, vilket innebär att du själv bär ansvaret att hålla koll på din egen tid. Skriv därför upp den så fort du bokat.

Ifall formuläret inte fungerar så går det bra att maila ansökningen till "valberedning@samvetet.lu.se"

Candidate to Event Coordinator 2021/2022

 

The position as event coordinator involves planning and coordinating different kinds of social events for the members, such as Slaget om Samvetet and the annual ball. You are the chairperson of the event committee and have therefore a lot of contact with active members. The position requires that you often work with different projects at the same time. We welcome non-Swedish speakers to apply for this position, yet it is a merit if you speak Swedish.

Read more about the position in the by-laws.

Qualifications

In order to feel comfortable with this position you need to be organized, flexible as well as you enjoy taking initiative. Furthermore you need to be outgoing, cooperative and enjoy leading in a group setting. Excellent skills in English is required (and speaking Swedish is a merit).

 

Merits

 • Knowledge within the Swedish language is a merit as a large part of communication takes place in Swedish.

 • Experience within project management

Instructions

You can apply from 10th of March to the 24th of March at 23.59.

Please note that the nominating function will be closed on the 17th of March at 23.59.

 

Your application should include both a CV and a personal letter.

The personal letter should contain the following:

 • A short presentation of yourself and what position you are applying for

 • Former relevant experiences

 • Reasons for applying

 • Your visions for the union

 

You apply through this google form, where you also book your time for an interview.

We also want to inform that doodle form, where you book your interview, does not send out confirmation of a booked time, which means that you are responsible to know your own time. Hence, we recommend you to write it down as soon as you booked it!

If the google form does not work, you can email your application to "valberedning@samvetet.lu.se"