Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer granskar styrelsens arbete, och tillser att stadgan och andra styrdokument följs. Arbetet pågår löpande under verksamhetsåret, främst genom stöd till styrelsen, men också efter verksamhetsåret då verksamhetsberättelse och protokoll ska granskas. 

Läs mer om uppdraget i reglementet.

Egil Huseid och Ville Trygg är verksamhetsrevisorer 2018/2019.

Kandidera till verksamhetsrevisor 2019/2020

Nu kan du kandidera till att bli revisor under kommande verksamhetsår. 

Kandidera senast 20 mars 23:59. 

 

Auditors

The auditors oversee and review the work of the board. They ensure that statutes and other steering documents are following and that decisions are taken in the right way.  

Read more about the work in the by-laws.

Egil Huseid and Ville Trygg are the auditors for 2018/2019.

Candidate to auditor 2018/2019

Now you can candidate to be auditor for the up-coming fiscal year of the student union.

Candidacys must be sent in on March 20th 23:59 by the latest.