LUS valberedning

LUS är paraplyorganisationen för alla studentkårer i Lund. Varje kår vid Lunds universitet tillsätter en representant för att sitta i LUS valberedning. LUS valberedning leds av en redan tidigare utsedd ordförande. I LUS valberedning valbereder man de personer som sökt till LUS presidium inför nästa år och bereder även LUS studentrepresentanter.

Är du intresserad av rekrytering och att lära dig mer om hur studentinflytandet utanför Samhällsvetenskapliga fakulteten fungerar? Då är LUS valberedning något för dig! Vid frågor kan du maila kårens vice ordförande Sanela på pres.uni@samvetet.lu.se, som satt i LUS valberedning förra året!

Samhällsvetarkårens representant i LUS valberedning 2019/2020 är Mari Wallin.

LUS nominating council 

LUS is the umbrella organization for all student union in Lund. Each student union at Lund University elects one representative to LUS Nominating Council. LUS Nominating Council handles all candidacies to LUS presidium for the upcoming year, as well as all student representatives’ candidacies.

Are you interested in recruitment and how student representation works on a university level? Then this position is something for you! If you have any questions don’t hesitate to email the student union’s vice president Sanela at pres.uni@samvetet.lu.se, who was the student union’s representative in LUS Nominating Council last year!

The Social Sciences Student Union's representative in LUS' nominating council 2019/2020 is Mari Wallin.