Ombud till SFS Fullmäktige

(this position is only open for swedish speaking students)

Är du intresserad av nationell utbildningspolitik? Har du erfarenhet av större årsmöten och kongresser? Vill du vara med och påverka framtiden för högskolesektorn med ett studentperspektiv? Bli Samhällsvetarkårens ombud till SFSFUM!

Vårt nationella paraplyorgan Sveriges förenade studentkårer (SFS) har sitt årliga fullmäktigemöte (SFSFUM) i början på maj 2019 (Datum är ej ännu satt, men det kommer att vara en hel helg i början på maj!). Samhällsvetarkåren skickar varje år delegater till SFSFUM för att rösta å kårens vägnar.

 

Under mötet beslutar vi om organisationens budget och verksamhetsplan men också en om vilka politiska åsikter SFS ska arbeta för. Innan SFSFUM arbetar ombuden tillsammans med en majoritet av de andra kårerna i Lund med att granska propositionerna som SFS styrelse önskar behandla och skriver egna motioner samt debatterar om vilka åsikter som ska föras fram.

 

Vill du veta mer om vad det innebär att vara ombud eller har några frågor om SFS eller kårens politik på nationell nivå? Kontakta Elin Bergström på pres.stu (at) samvetet.lu.se

Läs mer om uppdraget i reglementet.

Kandidera senast den 8:e November

Du kan också nominera någon genom att skicka ett mejl till pres.fak@samvetet.lu.se