Ombud till SFS Fullmäktige

(this position is only open for swedish speaking students)

Är du intresserad av nationell utbildningspolitik? Har du erfarenhet av större årsmöten och kongresser? Vill du vara med och påverka framtiden för högskolesektorn med ett studentperspektiv? Bli Samhällsvetarkårens ombud till SFSFUM!

Vårt nationella paraplyorgan Sveriges förenade studentkårer (SFS) har på grund av den rådande situationen skjutit på det som de skulle ta upp på sitt årliga fullmäktigemöte (SFSFUM) till ett extrainsatt SFSFUM som ska hållas  hösten 2020. Samhällsvetarkåren skickar varje år delegater till SFSFUM för att rösta å kårens vägnar. Det kommer att skickas separata delegationer till det extrainsatta SFSFUM:et 2020 och det ordinarie SFSFUM:et 2021.

 

Under det extrainsatta mötet beslutar vi om organisationens verksamhetsplan men också om vilka politiska åsikter SFS ska arbeta för. Innan SFSFUM arbetar ombuden tillsammans med en majoritet av de andra kårerna i Lund med att granska propositionerna som SFS styrelse önskar behandla och skriver egna motioner samt debatterar om vilka åsikter som ska föras fram. För det extrainsatta mötet har detta arbete i stor grad redan gjorts, men det finns självklart möjlighet till inspel.

 

Vill du veta mer om vad det innebär att vara ombud eller har några frågor om SFS eller kårens politik på nationell nivå? Kontakta Milla Marzelius på pres.stu@samvetet.lu.se

Läs mer om uppdraget i reglementet.

Kandidera senast den 8:e Maj genom att mejla din kandidatur till ordf@samvetet.lu.se

Du kan också nominera någon genom att skicka ett mejl till pres.stu@samvetet.lu.se