Studentrepresentanter på Statsvetenskapliga institutionen

Positions 2019/2020

Institutionsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter: Karl Gustavsson och Karin Andersson

Suppleanter: Kristina Måsbäck

Jämställdhetskommitté:

Ordinarie ledamot: Moa Andersson

Suppleant: Johanna Granberg

Budgetkommittén:

Vakanta: 1 ordinarie och 1 suppleant

Verkar enbart i november/december.

Kursplanegruppen: 

Vakanta: 1 ordinarie och 1 suppleant

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogrammet:

Ordinarie ledamöter: Vera Kjessler och Lisa Dalklint

Suppleanter: Fredrik Brindell och 1 ledig post

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap:

Ordinarie ledamöter: Viktor Sundt och Moa Andersson

Suppleanter: Isabell Gråby och Ellen Edman

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management:

Ordinarie ledamöter: Oskar Kindberg och 1 ledig post

Suppleanter: 2 lediga poster

Ledningsgruppen för masterprogrammet i European Affairs:

Ordinarie ledamöter: Narmin Seynalli  och 1 ledig post

Suppleanter: 2 lediga poster

Ledningsgruppen för masterprogrammet i statsvetenskap: 

Vakanta: 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter