Kandidera till studentrepresentant 2020/2021!

Vill du bli studentrepresentant?

På Lunds universitet har vi som studenter mycket makt. Där utbildningen planeras finns det möjligheter för studenterna att delta för att påverka. Som studentrepresentant får du påverka kursplaner, litteraturlistor, pedagogisk utveckling, jämställdhet och lika villkor, arbets- och studiemiljön, kvaliteten och mycket mer. Studentrepresentanterna väljs av kåren, och är en plats ledig är det fritt fram att söka den.

 

Uppdragen finns i många olika storlekar och former. Du kan gå på möten alltifrån varje vecka eller två gånger per termin, och välja att jobba med alla frågor eller någon enstaka.

Alla studentrepresentanter på samma institution är med i ett studieråd. Där ses ni regelbundet för att diskutera vad som händer på institutionen och vad ni vill förändra tillsammans. Eftersom studieråden är en stor del av förankringsarbetet är det viktigt att du som studentrepresentant deltar på studierådets möten. Studieråden är även en bra plats för att få svar på frågor om ditt arbete som du kanske har.

 

Som studentrepresentant får du också värdefulla erfarenheter att ta med dig för dina framtida jobb och uppdrag. Du får tidigt en insikt i myndighetsstyrning, organisationsutveckling, styrelsearbete och rättighetsfrämjande arbete.

Har du frågor? Skriv till pres.fak@samvetet.lu.se.

Det är fortfarande möjligt att bli fyllnadsvald till poster för läsåret 2020/2021!