Websites and phone numbers for information about Covid-19

Folkhälsomyndigheten (FHM) - Public health agency:

 

Polisen - The Swedish police:  

 

Regeringen - The Swedish government: 

 

Krisinformation - Emergency information from Swedish authorities:

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Swedish civil contingencies agency:

 

Världshälsoorganisationen - World health organization (WHO): 

 

Lunds Universitet - Lund University:

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet - The Social Science Faculty at Lund University:

 

Studentprästerna - Student priests

 

Studenthälsan - Student health

 

Nationellt informationsnummer - Information number in case of accidents and crises:

  • 113 13

 

Vårdguiden - Public health care

  • 1177