Samhällsvetarkåren

vid Lunds universitet

Kåren för studerande vid Samhälls­veten­skapliga fakulteten vid Lunds universitet

Samhällsvetarkåren är en av de nio studentkårer vid Lunds universitet som arbetar för att säkra de rättigheter du har som student. Vi jobbar med att bevaka och förbättra utbildningarna och hjälper dig ifall du stöter på problem gällande dina studier. Vi arbetar också med att skapa kontakter mellan studenter och näringslivet samt att anordna roliga sociala event för våra medlemmar.

Fullmäktige HT21 – Motionera, interpellera, kandidera!

Samhällsvetarkårens Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och har sitt höstsammanträde 4-5 december. Var med och påverka kåren genom att skicka in motioner
eller interpellationer till fullmäktige – eller bli engagerad genom att kandidera till ett förtroendeuppdrag!

Bli aktiv!

Inom Samhällsvetarkåren finns det mycket du kan aktivera dig inom för att göra studenttiden mer värdefull både för dig själv och andra.

Behöver du hjälp?

Har du stött på problem inom utbildningen eller känner du att något inom universitet inte fungerar som det borde? Vi är här för att hjälpa till!

Student­representanter

Studenter på Lunds universitet har mycket inflytande. Inom fakulteten finns mer än 130 stycken student­representanter.

Är du ny student i Lund?

Se till att anmäla dig till en Novisch­period!

Är du nyinskriven student på Lunds universitet och letar efter novisch­aktiveter att delta i? Vi hjälper dig att hitta den programförening din utbildning är knuten till! Samhällsvetarkåren arrangerar även en egen novischperiod för de studenter vars utbildning inte är knuten till en sådan.

Följ oss på våra sociala medier!

Håll dig uppdaterad om kommande event och annat som händer inom kåren genom att följa oss på Facebook och Instagram.