The Social Sciences Student Union is a part of Lund University's Student Unions (LUS)

Lund University's student union gather together in LUS to influence the univeristy at the central level. As part of LUS, we have a place in their nominating council and spots in their highest decision making body. Most work in LUS in conducted in Swedish due to the language law requiring the university to work in Swedish.

Anmäl dig till LUS valting!

LUS valting är den församling som väljer LUS företrädare; presidium, styrelse, studentrepresentanter och andra förtroendeposter.

LUS valting 2019 

Datum har ej offentliggjorts än.

Nu söker vi dig som vill representera Samhällsvetarkåren på valting under våren. Du kan anmäla dig till en plats på ett eller flera valting. Det är styrelsen som utser valtingsrepresentanterna, så om det är för många som anmäler sig kommer du ges möjligheten att motivera varför just du borde vara med. Varje valting är 3-4 timmar långt och innehåller presentationer av alla kandidater, möjligheten att ställa frågor och diskussioner samt röstande. Det är ett trevligt sätt att träffa andra kårer samtidigt som du lär dig mer om hur både LUS och Lunds universitet styrs genom de olika organ man väljer personer till. Som ledamot till LUS valting är du en del av Samhällsvetarkårens delegation och förväntas rösta som styrelsen har beslutat eller ni har kommit överens om.